Onze werkwijze

U kunt onze hulp inroepen wanneer u vóór het tekenen van een arbeidscontract helderheid wilt over de inhoud en de gevolgen van het concurrentiebeding dat uw nieuwe werkgever met u wil afspreken. Wij kunnen beoordelen of het beding aan de wettelijke eisen voldoet en op welke punten u wellicht met uw werkgever kunt onderhandelen om de impact ervan te verkleinen. Ook wanneer u zelfstandig ondernemer bent en wilt weten of het concurrentiebeding in uw opdrachtovereenkomst redelijk is, kunt u bij ons terecht. Soms kan een beding namelijk zo verstrekkend zijn dat het als zelfstandige beter is een opdracht aan u voorbij te laten gaan.

Na beëindiging arbeidscontract

Maar ook als u na beëindiging van uw arbeidscontract te maken heeft met de gevolgen van het concurrentiebeding bij uw ex-werkgever, staan wij voor u klaar. Twijfelt u of u bij een nieuwe werkgever aan de slag kunt gaan of dat u dan een boete riskeert? Of vermoedt u dat u het beding door een rechter nietig kunt laten verklaren of kunt laten matigen? Dan adviseren wij u graag over de stappen die u kunt nemen.

Contract uploaden

Onze juristen zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en hebben gedegen kennis van werknemersconcurrentie. Wanneer u advies nodig heeft, kunt u bij ons eenvoudig uw arbeidscontract uploaden, zodat wij direct uw concurrentiebeding kunnen beoordelen. Eén van onze juristen zal vervolgens contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden en op basis van uw persoonlijke situatie een advies op maat samen te stellen. Daarbij wordt rekening gehouden met alle factoren die in uw situatie van belang zijn en wordt daarvan een gedegen analyse opgesteld. In ons advies, dat u schriftelijk van ons toegestuurd krijgt, geven wij praktische informatie over de concrete stappen die u kunt nemen.

Conclusie

Ons advies wordt altijd op maat gemaakt en daarbij kunnen wij tot een aantal conclusies komen. Ten eerste kan onze conclusie zijn dat het concurrentiebeding het u onmogelijk maakt om de baan die u graag wilt aan te nemen. Dit is het geval wanneer het concurrentiebeding rechtsgeldig is en u juridisch geen kans maakt om er onderuit te komen. Een andere conclusie kan zijn dat het u vrij staat om de baan die u wilt aan te nemen, bijvoorbeeld omdat het concurrentiebeding ongeldig is of omdat het type werkgever of werkzaamheden buiten de bepalingen van het geding valt. Tenslotte is er nog een middenweg, namelijk wanneer wij de conclusie trekken dat u goede kans maakt om de bepalingen in het concurrentiebeding te laten matigen of zelfs nietig te laten verklaren. In dat geval geven wij ook op heldere wijze aan welke vervolgstappen u moet nemen en begeleiden wij u in het opstellen van de benodigde correspondentie en bij een eventuele gang naar de rechter.